LEMGA Benelux

Beschreibung

Kopfzeile


Info

Content

Productie

{Cake bakken, met een verschil}

De productie van LEMGA Cellenbeton is milieuvriendelijk en energiebesparend. Aan de gemalen kwartszand wordt enkel kalk, water, cement, en een geringe hoeveelheid aluminium poeder als rijsmiddel toegevoegd. In een mal rijst het mengsel als gevolg van luchtbelvorming (poriënvorming). Dit proces is vergelijkbaar met het rijzen van een gistdeeg. De volume toename ten opzichte van de initiële massa is vijf keer zo groot. Dat wil zeggen: van een kubieke meter uitgangsmateriaal wordt vijf kubieke meter LEMGA Cellenbeton gemaakt. Het poreuze vaste mengsel wordt gesneden in de gewenste afmetingen en voorzien van de gewenste profielleringen. Door verharding in energiezuinige autoclaven bij temperaturen van slechts ongeveer 190 °C en ongeveer 12 bar stoomdruk heeft LEMGA Cellenbeton na 6 tot 12 uur - afhankelijk van de sterkte klasse - de uiteindelijke eigenschappen en kunnen hierna worden verwerkt.

Het zand wordt eco-vriendelijk gewonnen uit lokale groeves in de omgeving van de fabriek, de transportroutes worden zo tot een minimum beperkt, hetgeen het milieu ontlast. Voormalige zandgroeves worden volledig hercultiveerd tot waardevolle biotopen. De kalk komt uitsluitend uit natuurlijke afzettingen.