LEMGA Benelux

Beschreibung

Kopfzeile


Info

Content

Bedrijf

{Traditie, kwaliteit, milieubewustzijn}

LEMGA Benelux B.V. is een organisatie met passie voor Cellenbeton. Wij kennen een horizontale organisatie. Dit maakt het mogelijk om snel, flexibel en pragmatisch te reageren op uw vragen, nieuwe ontwikkelingen en situaties. Sleutelbegrippen zijn: de ongekende mogelijkheden van het (ver)bouwen met Cellenbeton, enthousiasme en passie, klantgerichte aanpak en partner zijn. LEMGA Benelux B.V. levert een compleet pakket aan Cellenbeton producten en aanverwante artikelen voor de woningbouw (nieuwbouw en verbouw), renovatie en utiliteitsbouw.

In 2008 werd voor het eerst contact gelegd met familie Schlamann van de LEMGA Cellenbetonfabriek GmbH
(www.schlamann-kg.de). Er ontstond al gauw een goede en vertrouwensvolle relatie tussen beide. Hier uit vloeide een samenwerkingsverband, waardoor LEMGA Benelux B.V. de exclusieve verdeler is voor de Benelux landen.

De ondernemingscultuur zit de familie Schlamann in het bloed. Oprichter Gustav Schlamann toonde al een open geest, doorzettingsvermogen en veel vernuft, om uit het niets succesvol een kalkzandsteenfabriek op te bouwen. Zijn zonen, Gottfried en Horst Schlamann volgden hem op met hetzelfde enthousiasme. De kalkzandsteenproductie werd verder uitgebreid en in 1972 werd de huidige Cellenbetonfabriek gestart. Traditie, klantgerichtheid, partner zijn en productkwaliteit staan centraal. Deze kernwaarden worden vandaag de dag nog steeds gehanteerd door de derde generatie - Carsten en Christian Schlamann - die het onafhankelijke familiebedrijf leiden, waarbij innovatie en traditie hand in hand gaan. De intensieve inzet van innovatieve technologie, zoals bij perfecte logistieke oplossingen, bieden onze klanten steeds nieuwe vooruitzichten voor economisch rendabele bouwwerken met Lemga Cellenbeton volgens de hoogste kwaliteitstandaard.

Geproduceerd met energie uit zon en wind
Met een eigen huis certificering wordt ons milieubewust handelen en denken in ons bedrijf gemarkeerd middels het hiernaast afgebeelde logo. Al vele jaren volgen wij deze denk- en handelswijze, hetgeen nu onder andere bekend staat als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Al in 1995 werden de eerste eigen windmolens in gebruik genomen en in 2010 werden zonnepanelen geplaatst. Vandaag de dag wordt ongeveer 2/3 van het totale energieverbruik van de gehele groep gedekt door schone groene energie uit zon- en windkracht.